کمپانی رنگ بریلوکس Brillux آلمان با قدمتی بیش از ۱۰۰ سال در تولید رنگ، با ارائه بیش از ۱۲۰۰۰ نوع محصول رنگ و جلا برای انواع پروژه های مربوط به رنگ، دکور و پلاستر، به عنوان یکی از بهترین کمپانی های رنگ اروپا مطرح است. معنای کلمه بریلوکس Brillux “کیفیت برتر” است و این کمپانی در جهت حفظ این عنوان، همواره محصولاتی مطابق با بالاترین استاندارها و در عین حال دوستدار محیط زیست به مشتریان ارائه داده است.
بعد از گذشت ۱۰۰ سال، کمپانی بریلوکس Brillux همچنان شعار “فراتر از رنگ” را حفظ کرده است تا همواره موظف باشد تا بهترین و تازه ترین راهکار ها را در جهت پیشرفت فعالیت های تجاری مشتریانش، به آنها ارائه دهد. از این رو همیشه با رنگرزان، معماران وسازندگان در سراسر دنیا، ارتباط مستقیم داشته تا هر چه بهتر نیازهای اجرایی آنها را شناسایی و در جهت رفع آنها بشتابد و به این دلیل، دارای بزرگترین زنجیره فروش در کشور آلمان است.

12LA08.jpg

Code 12LA08

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
09LA03.jpg

Code 09LA03

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
03LA01.jpg

Code 03LA01

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
15LA08.jpg

Code 15LA08

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
15LA07.jpg

Code 15LA07

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
15LA01.jpg

Code 15LA01

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
18LA06.jpg

Code 18LA06

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
18LA04.jpg

Code 18LA04

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
15LA10.jpg

Code 15LA10

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
90LA03.jpg

Code 12LA08

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
84LA03.jpg

Code 84LA03

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ L
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
21LA03.jpg

Code 21LA03

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
0100.jpg

Code 0100

‌ تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰ هر ۳ لیتر
 • بر پایه روغن (Oilbase)
 • در حجم‌ ۳ لیتری
 • تولید کشور آلمان
لیست قیمت رنگ ترمو بریلوکس